Informacje techniczne dla użytkowników serwisu transakcyjnego

Informacje dotyczące przeglądarki WWW

Preferowaną wersją przeglądarki jest Mozilla Firefox.

Nie jest zalecane stosowanie przeglądarek w wersjach beta, demo czy preview release.

Przygotowanie przeglądarki do pracy z systemem

Włączenie opcji akceptacji cookies i ładowania formantów ActiveX (niezbędne)

W opcjach przeglądarki należy wybrać domyślny poziom zabezpieczeń dla Internetu.

Przykład dla przeglądarki Internet Explorer

Opcje Internetowe > Zabezpieczenia > Internet

W sekcji Poziom zabezpieczeń dla tej strefy wybrać poziom Domyślny.

W przypadku zastosowania dla strefy Internet poziomu zabezpieczeń innego niż Domyślny, należy ustawić dla tej strefy dodatkowe parametry:

    Wcisnąć klawisz <Poziom> niestandardowy następnie włączyć następujące opcje:
  1. Cookies > Zezwalaj na pliki cookie dla jednej sesji (nie przechowywane) > Włącz
  2. Formanty ActiveX i dodatki plug-ins > Pobieranie podpisanych formantów ActiveX > Monituj
    lub
    Formanty ActiveX i dodatki plug-ins > Pobieranie podpisanych formantów ActiveX > Włącz
  3. Formanty ActiveX i dodatki plug-ins > Wykonywanie skryptów formatów ActiveX zaznaczonych jako bezpieczne > Włącz
  4. Formanty ActiveX i dodatki plug-ins > Wykonywanie skryptów formatów ActiveX zaznaczonych jako bezpieczne > Włącz

Włączenie obsługi protokołu HTTP 1.1 (niezbędne)

Przykład dla przeglądarki Internet Explorer

Opcje Internetowe > Zaawansowane

Należy włączyć opcje:

Ustawienia HTTP 1.1 > Użyj protokołu HTTP 1.1 Ustawienia HTTP 1.1 > Użyj protokołu HTTP 1.1 dla połączeń przez proxy

Włączenie przechowywania tymczasowych plików internetowych (zalecane)

Przykład dla przeglądarki Internet Explorer

Opcje Internetowe > Ogólne

Następnie w sekcji Historia przeglądania wcisnąć klawisz <Ustawienia>. Spowoduje to otwarcie okna zawierającego sekcję Sprawdź czy są nowsze wersje przechowywanych stron. W sekcji tej należy wybrać opcję Automatycznie.

Włączenie zapisywania stron „szyfrowanych” w pamięci podręcznej (zalecane)

Przykład dla przeglądarki Internet Explorer

Opcje Internetowe > Zaawansowane

Należy wyłączyć opcję:

Zabezpieczenia > Nie zapisuj szyfrowanych stron na dysk lub Zabezpieczenia > Usuwaj zapisane strony podczas zamykania przeglądarki

Usunięcie informacji z pamięci podręcznej (zalecane)

Przykład dla przeglądarki Internet Explorer

Opcje Internetowe > Ogólne

W sekcji Historia przeglądania wcisnąć przycisk <Usuń...>. Następnie w kolejnym oknie wcisnąć przycisk <Usuń pliki...> i potwierdzić.